Het ondernemerschap staat centraal

Groenteman met Ster draait om een 360-gradenbeoordeling van alle aspecten in het bedrijf. De nadruk ligt op alle onderdelen van de bedrijfsvoering. Alle deelnemers aan Groenteman met Ster worden beoordeeld door professionals uit het vak. De nadruk ligt niet op de juryresultaten, maar op een samenhangende weging van alle aspecten van uw bedrijfsvoering. De ondernemer ontvangt per aspect een integraal overzicht van sterke punten en verbeterpunten.

De beoordeling van deelnemers aan Groenteman met Ster is verdeeld in een meting aan de achterkant en een meting aan de voorkant, waarbij de achterkant als eerste wordt bemeten.

In principe maakt Groenteman met Ster niet bekend wie er aan de verkiezing deelnemen. De ondernemer kan zelf beslissen of hij zijn deelname deelt met consumenten of collega's of dat hij deze stap uitsluitend voor zichzelf en zijn bedrijf zet.

Meting achterkant (maart - mei)

Tijdens de meting aan de achterkant wordt het bedrijf op de volgende aspecten en manieren beoordeeld:

  • Personeelsbeleid, financiën, product & proces en organisatie, waaronder bedrijfsbeleid, de visie en missie van het bedrijf - door middel van een interview door een professional.
  • Financiële gezondheid - door middel van een meting met een online tool.
  • Hygiëne (visueel en microbiologisch) - door middel van swabs en productmonsters.

Groenteman Daniël Pijnenburg, De Blauwe Bes in Oosterhout (NB):

“Groenteman met Ster is weer een leuke nieuwe uitdaging, maar het helpt ook om een focus te leggen op je bedrijfsvoering, met name een aantal zaken die te maken hebben met de achterkant van je bedrijf. Die schuif je soms liever voor je uit, maar nu heb je een stok achter de deur.”

Tussentijdse rapportage

Nadat de achterkant van het bedrijf in kaart is gebracht, wordt een tussentijdse rapportage opgemaakt. In de tussentijdse rapportage wordt duidelijk of de ondernemer aan de ‘kritische voorwaarden' (harde eisen) voor sterren voldoet: gezonde financiën en een goede bedrijfshygiëne. Scoort de ondernemer op een van deze onderdelen onvoldoende, dan weet de ondernemer al in mei dat hij niet in aanmerking komt voor sterren.

Mocht de ondernemer op basis hiervan besluiten niet langer te willen deelnemen aan Groenteman met Ster 2017, dan stopt de sterrenverkiezing voor hem/haar vanaf dat moment. De ondernemer neemt geen deel aan de metingen van de voorkant van zijn bedrijf en hij betaalt hier dan uiteraard ook niet voor.

Het grootste deel van de rapportage bestaat uit een integraal overzicht van sterke punten, verbeterpunten en aanbevelingen waar de ondernemer direct mee aan de slag kan.

Gerard Schraverus, vakjury meting achterkant:
“De bedrijven worden door ons dus nauwkeurig doorgelicht met als resultaat een kwaliteitsrapportage. Hiermee wordt de deelnemers een objectieve spiegel voorgehouden van de situatie binnen het bedrijf. Mijn advies is dus ook om niet mee te doen om te winnen, maar voor jezelf, om je bedrijf te kunnen staven, om te weten te komen hoe je ervoor staat. Dit geldt ook op het gebied van alle regels en wetgeving waar je aan dient te voldoen.”

Vergroot je kans op ster(ren)

Wél raden wij de ondernemer van harte aan om tóch het gehele traject tot en met september te doorlopen. Dit is voor de ondernemer en zijn medewerkers bijzonder leerzaam. Niet alleen maak je voor de ervaring het hele traject mee, maar je ontvangt ook alle uitgebreide rapportages, waarmee je je voordeel kan doen. Je kan je dan volledig richten op de verbeterpunten die je daarin worden aangereikt. Zo vergroot je de kans dat de winkel in een volgende editie wél in aanmerking komt voor één of meerdere sterren.

Scoort de ondernemer op alle ‘kritische voorwaarden' (harde eisen) een voldoende bij de metingen aan de achterkant, dan gaat de winkel automatisch door met het vervolg van de verkiezing. Er zijn dan dus nog zeker aspecten die verbetering behoeven, maar de ondernemer heeft dan nog steeds zicht op het halen van (een) ster(ren). Sterker nog, doordat hij deze tussentijdse rapportage heeft gekregen, kan de ondernemer nog tijdens de verkiezing zijn onderneming verbeteren en de kans op sterren vergroten.

De voorkant van de winkel kan eventueel een kleine onvoldoende aan de achterkant (buiten de kritische voorwaarden) goedmaken, waardoor de winkel in aanmerking komt voor ster(ren).

Meting voorkant (juni - september)

Tijdens de meting aan de voorkant wordt het bedrijf door middel van twee bezoeken van een mysteryshopper, een uitgebreide winkelbeoordeling en een klanttevredenheidsonderzoek op de volgende aspecten beoordeeld:

  • Uitstraling winkel: opvalwaarde, verleiding, verzorging van de winkel en communicatie
  • Uitstraling product: product & presentatie
  • Personeel: klantvriendelijkheid, servicegerichtheid, deskundigheid en representatie
  • Klanttevredenheidsonderzoek: via online enquête
Noor Wijn, vakjury meting voorkant:
“Bij de beoordeling van de voorkant van een winkel gaat het om vier zaken: product - klant - communicatie en inrichting. Als je deze zaken goed op elkaar hebt afgestemd, zorg je voor een goede winkelbeleving.” Noor kijkt bij haar winkelbezoeken door de ogen van de consument: “De eerste indruk is je visitekaartje en o-zo belangrijk. De klant moet namelijk wel uitgenodigd worden om de winkel in te gaan!” Haar advies: Ga je winkel uit en probeer deze met andere ogen, als eerste van buiten, te bekijken. Het zijn meestal kleine dingen die je kunt aanpassen, waardoor alles een heel andere aanblik krijgt.

Wat betekenen de sterren?

Alleen Groentemannen die zich onderscheiden door uitzonderlijke prestaties op het gebied van kwaliteit, service, organisatie en klantgerichtheid kunnen een 1-, 2- of 3-sterrenbeoordeling behalen. Groenteman met Ster word je dus niet zomaar. Werkelijk alles moet uit de kast gehaald worden om te behoren tot het selectieve sterwinnaarsgezelschap.

Wat zeggen de sterren over je als ondernemer?
Een Groenteman met Ster heeft het aangedurfd om zijn onderneming van top tot teen te laten doorlichten door professionals. Hij heeft inzicht gekregen in sterke punten en verbeterpunten op het gebied van product, proces, prijs, personeel, beleving, uitstraling en klanttevredenheid en is met de verbeterpunten aan de slag gegaan. Dit getuigt van goed ondernemerschap!

Wat betekenen de sterren voor je medewerkers en je klanten?
Bij een groentespeciaalzaak met één of meer sterren is het goed werken én uitstekend inkopen doen.

Verkiezing Groenteman met Ster 2016

Kijk hier voor een overzicht van alle sterwinnaars. 

Sponsoren