De winkel en jouw ondernemerschap staan centraal

Groenteman met Ster draait om een vakkundige beoordeling van de voorkant van jouw bedrijf, waarbij alle aspecten van de winkel met een frisse en kritische blik onder de loep worden genomen. De nadruk ligt niet op losstaande beoordelingspunten, maar op een samenhangende weging van alle door de jury’s beoordeelde aspecten. Alle deelnemers aan Groenteman met Ster worden beoordeeld door professionals uit het vak. De ondernemer ontvangt per aspect een integraal overzicht van sterke punten en verbeterpunten.

De beoordeling van deelnemers aan Groenteman met Ster gebeurt in één aaneengesloten meetperiode. In principe maakt Groenteman met Ster niet bekend wie er aan de verkiezing deelnemen. De ondernemer kan zelf beslissen of hij zijn deelname deelt met consumenten of collega's of dat hij deze stap uitsluitend voor zichzelf en zijn bedrijf zet.

Metingstraject (april - september)

Tijdens het metingstraject wordt het bedrijf door middel van twee bezoeken van een mysteryshopper, een onaangekondigd bezoek van een hygiëneadviseur, een aangekondigde uitgebreide winkelbeoordeling door een professional en een klanttevredenheidsonderzoek op de volgende aspecten beoordeeld:

  • Uitstraling winkel: opvalwaarde, verleiding, verzorging van de winkel en communicatie
  • Uitstraling product: product & presentatie
  • Hygiëne: THT/TGT, etikettering, allergenen, temperatuur, check op Hygiënecode en microbiologisch onderzoek
  • Medewerkers: klantvriendelijkheid, servicegerichtheid, deskundigheid en representatie
  • Klanttevredenheidsonderzoek: via online enquête

Noor Wijn, vakjury winkel:
“Bij de beoordeling van de voorkant van een winkel gaat het om vier zaken: product - klant - communicatie en inrichting. Als je deze zaken goed op elkaar hebt afgestemd, zorg je voor een goede winkelbeleving.” Noor kijkt bij haar winkelbezoeken door de ogen van de consument: “De eerste indruk is je visitekaartje en o-zo belangrijk. De klant moet namelijk wel uitgenodigd worden om de winkel in te gaan!” Haar advies: "Ga je winkel uit en probeer deze met andere ogen, als eerste van buiten, te bekijken. Het zijn meestal kleine dingen die je kunt aanpassen, waardoor alles een heel andere aanblik krijgt."

 

Uitstraling winkel en product

De beoordeling van deze aspecten gebeurt door middel van een aangekondigd bezoek van een professional en start met een kort gesprek met de ondernemer/bedrijfsleider. De ondernemer/bedrijfsleider kan tijdens dit gesprek in 10 tot 15 minuten aan het jurylid aangeven wat hij/zij vindt dat het jurylid over het bedrijf zou moeten weten voorafgaand aan de beoordeling. De inhoud van dit gesprek dient als achtergrond van de beoordeling van de winkel door het jurylid. Tijdens het bezoek wordt naar de volgende thema’s gekeken: opvalwaarde, etalage/doorkijk, verzorging, communicatie en productpresentatie.

Medewerkers
De kennis, het serviceniveau en de verkoopgerichtheid van de medewerkers wordt beoordeeld door middel van twee onaangekondigde bezoeken, waarbij de adviseur zich niet bekend maakt. Gedurende de meetperiode wordt de winkel dus tweemaal bezocht door een mysteryshopper.

Klanttevredenheidsonderzoek
De mening van jouw klant is goud waard. Door middel van een online onderzoek waarbij je als deelnemer er zorg voor dient te dragen dat (tenminste) 100 klanten deze invullen. In het onderzoek geven klanten feedback op de uitstraling van de winkel, promotie-activiteiten, assortiment en service en waarderen ze de medewerkers.

Hygiëne

Hygiëne (visueel en microbiologisch)
De consument moet kunnen vertrouwen op veilige versproducten van uitstekende kwaliteit. Het is heel belangrijk te weten hoe je als bedrijf hier op scoort. Als ambachtelijk ondernemer heb je tenslotte een voedselveilige naam en reputatie hoog te houden.

De hygiëne wordt beoordeeld door middel van een onaangekondigd bezoek, waarbij de adviseur zich bij binnenkomst bekend maakt en daarbij toelicht wat hij/zij komt doen. Tijdens het bezoek worden twee monsters (product en oppervlak) genomen voor een toets op microbiologische waarden (entero’s en kiemgetallen). Verder wordt gekeken naar de inrichting, THT-beheersing, etikettering en allergeneninformatie (visueel), een check op de Hygiënecode, kennis over allergenen en temperaturen.

Kritische voorwaarde voor het behalen van sterren
Een goede bedrijfshygiëne is binnen de verkiezing Groenteman met Ster een harde eis en valt onder de ‘kritische voorwaarde' om in aanmerking te kunnen komen voor ster(ren); scoort de ondernemer op het onderdeel microbiologisch onderzoek onvoldoende, dan komt hij niet in aanmerking voor sterren.

Rapportage

De constateringen, waarderingen en adviseringen uit alle bovenstaande beoordelingsaspecten worden gebundeld in één rapportage die de deelnemer na de bekendmaking van de sterwinnaars ontvangt. Het grootste deel van de rapportage bestaat uit een integraal overzicht van sterke punten, verbeterpunten en aanbevelingen waar de ondernemer direct mee aan de slag kan.

Marian Bekkers, vakjury winkel:
“Het juryrapport levert echt een ton aan informatie op voor de deelnemers, mijn kennis over het retailvak en de begeleiding van ADN geeft de deelnemers mooie inzichten in hun winkel”. Zij voegt hierbij nog wel het volgende advies aan toe. “Loop zelf eens door je winkel heen. Dat doe je natuurlijk iedere dag, maar doe het eens met de jurering van de Groenteman met Ster verkiezing in je hand of in je achterhoofd. Waar vind je zelf dat er puntjes op de i kunnen worden gezet? Maak die verbeteringen vast en ga zo actief mogelijk met de verkiezing aan de slag. Ook achteraf. Soms is het jammer om te zien dat er niets is gedaan met de tips die in een eerdere editie aan een winkel zijn gegeven. Terwijl de ondernemers die je spreekt die wél met de tips aan de slag zijn gegaan, duidelijk resultaat zien van die aanpassingen. Dat is waarom wij juryleden het doen: om de winkels te helpen beter te worden. Misschien denk je bij een bepaald advies wel dat het niets voor jou is. Maar probeer het. Experimenteer. Hoe het ook uitpakt: je leert ervan en groeit erdoor. Als ondernemer en als winkel zijnde.”

 

Wat betekenen de sterren?

Alleen Groentemannen die zich onderscheiden door uitzonderlijke prestaties op het gebied van kwaliteit, service, organisatie en klantgerichtheid kunnen een 1-, 2- of 3-sterrenbeoordeling behalen. Groenteman met Ster word je dus niet zomaar. Werkelijk alles moet uit de kast gehaald worden om te behoren tot het selectieve sterwinnaarsgezelschap.

Wat zeggen de sterren over je als ondernemer?
Een Groenteman met Ster heeft het aangedurfd om zijn winkel van top tot teen te laten doorlichten door professionals. Hij heeft inzicht gekregen in sterke punten en verbeterpunten op het gebied van product, proces, prijs, personeel, beleving, uitstraling en klanttevredenheid en is met de verbeterpunten aan de slag gegaan. Dit getuigt van goed ondernemerschap!

Wat betekenen de sterren voor je medewerkers en je klanten?
Bij een groentespeciaalzaak met één of meer sterren is het goed werken én uitstekend inkopen doen.

Verkiezing Groenteman met Ster 2017

Kijk hier voor een overzicht van alle sterwinnaars. 

Sponsoren